Авторське право

Україна є учасницею: Законодавство України у сфері авторського права та суміжних прав:
 • Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів;
 • Всесвітньої конвенції про авторське право;
 • Міжнародної конвенції про охорону прав виконавців, виробників фонограм і організацій ефірного мовлення («Римська конвенція»);
 • Договору Всесвітньої організації інтелектуальної власності про виконання і фонограми;
 • Договору Всесвітньої організації інтелектуальної власності про авторське право;
 • Брюссельської конвенції про розповсюдження несучих програми сигналів, що передаються через супутники;
 • Угоди про співробітництво в сфері авторського права і суміжних прав.
 • Конституція України;
 • Цивільний кодекс України;
 • Закон України «Про авторське і суміжні права»;
 • Закон України «Про кінематографію»;
 • Закон України «Про телебачення і радіомовлення»;
 • Закон України «Про видавничу справу»;
 • Закон України «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів та фонограм»;
 • Закон України «Про рекламу»;
 • Закон України «Про архітектурну діяльність» та ін.

Промислова власність

Україна є учасницею: Законодавство України у сфері промислової власності:
 • Конвенції про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності;
 • Паризької конвенція з охорони промислової власності;
 • Договору про патентну кооперацію;
 • Договору про патентне право;
 • Гаазької угоди про міжнародне депонування промислових зразків;
 • Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків;
 • Протоколу до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків;
 • Ніццької угоди про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків;
 • Договору про закони в галузі товарних знаків товарів і послуг для реєстрації знаків;
 • Найробського договору про охорону олімпійського символу;
 • Міжнародної конвенції з охорони нових сортів рослин;
 • Будапештського договору про міжнародне визнання депонування мікроорганізмів з метою патентної процедури.
 • Конституція України;
 • Цивільний кодекс України;
 • Цивільно-процесуальний Кодекс України;
 • Кримінальний Кодекс України;
 • Кримінально-процесуальний Кодекс України;
 • Господарський Кодекс України;
 • Господарський процесуальний Кодекс України;
 • Кодекс про адміністративні правопорушення України;
 • Митний Кодекс України;
 • Кодекс законів про працю України;
 • Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»;
 • Закон України «Про охорону прав на промислові зразки»;
 • Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»;
 • Закон України «Про охорону прав на зазначення походження товарів»;
 • Закон України «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем»;
 • Закон України «Про охорону прав на сорти рослин» та ін.

Державні органи у сфері інтелектуальної власності в Україні

01008, Україна, м. Київ, вул. Грушевського, 12/2

Телефон: (44) 253-93-94

Департамент інтелектуальної власності: (44) 596-67-54

E-mail: meconomy@me.gov.ua

www.me.gov.ua

Український інститут промислової власності (Укрпатент) 01601, Україна, м. Київ, вул. Глазунова, 1

Консультації для заявників: (44) 285-85-88, 254-38-13,  494-06-63, 494-06-88

Консультації для заявників з авторського права: (44) 494-06-87, 494-06-50, 494-06-51, 494-06-52

Сектор реєстрації документів за заявками на об`єкти промислової власності: (44) 494-05-94

E-mail: office@ukrpatent.org

www.uipv.org

Українське агентство з авторських та суміжних прав (УААСП) 01001, Україна, м. Київ, вул. Хрещатик 44, поверх 3

Телефон: (44) 234 22 38

E-mail: info@uacrr.gov.ua

www.uacrr.org