Столиця: Київ

Форма правління: Унітарна парламентсько-президентська республіка

Площа: 603 628 км2

Населення: 42,4 млн 

ВВП (ПКС): $411 млрд

Doing Business 2020 позиція: 64

Валюта: Українська гривня (UAH)

Часовой пояс: UTC+2


Реєстрація торгової марки в Україні Патентування корисних моделей
Патентування винаходів Патентування промислових зразків
Реєстрація і захист авторських прав Борьба с контрафактом

Законодавство України в сфері інтелектуальної власності


Авторське право

Україна є учасницею: Законодавство України у сфері авторського права та суміжних прав:
• Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів;

• Всесвітньої конвенції про авторське право;

• Міжнародної конвенції про охорону прав виконавців, виробників фонограм і організацій ефірного мовлення («Римська конвенція»);

• Договору Всесвітньої організації інтелектуальної власності про виконання і фонограми;

• Договору Всесвітньої організації інтелектуальної власності про авторське право;

• Брюссельської конвенції про розповсюдження несучих програми сигналів, що передаються через супутники;

• Угоди про співробітництво в сфері авторського права і суміжних прав та ін.

• Конституція України;

• Цивільний кодекс;

• Закон «Про авторське і суміжні права»;

• Закон «Про кінематографію»;

• Закон «Про телебачення і радіомовлення»;

• Закон «Про видавничу справу»;

• Закон «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів та фонограм»;

• Закон «Про рекламу»;

• Закон «Про архітектурну діяльність» та ін.

Промислова власність

Україна є учасницею: Законодавство України у сфері промислової власності:
• Конвенції про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності;

• Паризької конвенція з охорони промислової власності;

• Договору про патентну кооперацію;

• Договору про патентне право;

• Гаазької угоди про міжнародне депонування промислових зразків;

• Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків;

• Протоколу до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків;

• Ніццької угоди про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків;

• Договору про закони в галузі товарних знаків товарів і послуг для реєстрації знаків;

• Найробського договору про охорону олімпійського символу;

• Міжнародної конвенції з охорони нових сортів рослин;

• Будапештського договору про міжнародне визнання депонування мікроорганізмів з метою патентної процедури та ін.

• Конституція України;

• Цивільний кодекс;

• Цивільно-процесуальний кодекс;

• Кримінальний кодекс;

• Кримінально-процесуальний кодекс;

• Господарський кодекс;

• Господарський процесуальний кодекс;

• Кодекс про адміністративні правопорушення;

Митний кодекс;

• Кодекс законів про працю;

• Закон «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»;

• Закон «Про охорону прав на промислові зразки»;

• Закон «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»;

• Закон «Про правову охорону географічних зазначень»;

• Закон «Про охорону прав на сорти рослин» та ін.


Державні органи у сфері інтелектуальної власності в Україні


01008, Україна, м. Київ, вул. Грушевського, 12/2

Телефон: (44) 253-93-94

Департамент інтелектуальної власності: (44) 596-67-54

E-mail: meconomy@me.gov.ua

www.me.gov.ua

ДП «Український інститут інтелектуальної власності (Укрпатент)» 01601, Україна, м. Київ, вул. Глазунова, 1

Консультації для заявників: (44) 285-85-88, 254-38-13,  494-06-63, 494-06-88

Консультації для заявників з авторського права: (44) 494-06-87, 494-06-50, 494-06-51, 494-06-52

Сектор реєстрації документів за заявками на об`єкти промислової власності: (44) 494-05-94

E-mail: office@ukrpatent.org

www.uipv.org

Українське агентство з авторських та суміжних прав (УААСП) 01001, Україна, м. Київ, вул. Хрещатик 44, поверх 3

Телефон: (44) 234 22 38

E-mail: info@uacrr.gov.ua

www.uacrr.org