Перед виведенням на ринок нового продукту, необхідно провести ретельне і детальне дослідження ринку, а також оцінку правових умов для пропозиції і продажу даного товару.

Незважаючи на глобалізацію і стандартизацію місцевих правових процедур відповідно до міжнародних стандартів, все ще існує багато національних і регіональних відмінностей та особливостей, які слід враховувати при комплаенс-контролі відповідності продукції перед виходом на новий ринок.

Навіть відомі компанії час від часу стикаються з труднощами вже після ухвалення рішення про вихід на новий ринок: назва продукту має некоректне значення місцевою мовою, аналогічна торговельна марка або дизайн упаковки вже зареєстровані іншою особою, маркування товару не відповідає законодавчим вимогам і т.д.

У різних країнах можуть бути різні вимоги до одних і тих же продуктів. Особливу увагу завжди слід приділяти підакцизним товарів і таким, що підлягають ліцензуванню.

Тютюнові вироби, алкогольна продукція, фармацевтична продукція – майже в кожній країні існують особливі вимоги щодо розміщення обов’язкової інформації про продукт на упаковці. І уряди періодично вводять нові вимоги, наприклад, вводячи необхідність нанесення спеціального унікального коду на кожній упаковці.

Crane IP пропонує послуги з питань регулювання обороту товарів перед початком роботи на новому ринку і проведення комплаенс-контролю продукції:

– Предімпортная консультація.

– Реєстрація товару.

– Отримання штрих-кодів.

– Аналіз відповідності маркування товару і упаковки вимогам законодавства.

Комплаенс-контроль маркетингових матеріалів.

– Супровід тестового імпорту.

– Отримання сертифікатів відповідності, допомога в отриманні ліцензій і дозволів.

– Внесення/розширення переліку об’єктів інтелектуальної власності в митному реєстрі.

– Аналіз нормативно-правової бази кожного сектора економіки.

– Вирішення спорів між клієнтом і конкурентами/підрядниками/державними органами в досудовому і судовому порядку.