• Аналіз маркування товару і упаковки на дотримання вимог законодавства • Аналіз маркетингових матеріалів • Отримання штрих-кодів та сертифікатів

• Реєстрація ТМ • Подолання відмов в реєстрації ТМ • Реєстрація ТМ за Мадридською системою • Ліцензійні угоди

• Патентні пошуки • Реєстрація патенту за національною процедурою • Патентування за системою РСТ • Патентні спори

• Патентування промислових зразків • Патентні пошуки і дослідження • Розробка ліцензійних угод • Вирішення спорів

• Проведення пошуків за базами даних • Реєстрація географічних зазначень • Продовження строку дії свідоцтва

• Управління інтелектуальною власністю • Аудит об'єктів інтелектуальної власності • Моніторинг і аналіз дій конкурентів