28 червня 2021 року Президент Росії підписав указ про створення громадсько-державної організації «Російський центр обороту прав на результати творчої діяльності».

Засновниками центру будуть Міністерство цифрового розвитку, зв’язку і масових комунікацій і «Національний координаційний центр обробки транзакцій з правами і об’єктами інтелектуальної власності» (Ipchain).

Основними напрямками діяльності РЦОП стануть забезпечення розвитку та безпечного функціонування ІКТ-інфраструктури управління правами на результати творчої діяльності, в тому числі в науково-технічній сфері, створеної з метою сприяння обігу таких прав на базі цифрових технологій, а також підготовка пропозицій щодо нормативно-правового регулювання питань функціонування зазначеної інфраструктури по організації надання держпослуг і реалізації госфункцій при обороті прав на результати творчої діяльності, ведення просвітницької діяльності в області захисту прав на результати творчої діяльності, управління такими правами з метою розширення кола користувачів цифрових сервісів, розширення міжнародної взаємодії в області обміну даними, необхідними для експорту і захисту прав на результати творчої діяльності.

РЦОП в якості оператора інфраструктури Ipchain буде забезпечувати безпечне функціонування створеної інфраструктури та розвиток сервісів для вчених і інженерів, музикантів і кіновиробників, рекламних і архітектурних бюро – для всіх областей творчої, науково-технічної діяльності.

У тому числі центр буде займатися стандартизацією форматів передачі даних, технологій і способів взаємодії учасників цивільного обороту, державних органів і органів місцевого самоврядування, встановленням єдиних технічних вимог до програмно-апаратним рішенням, використовуваним при обороті таких прав на базі цифрових технологій, а також просуванням російських цифрових сервісів на міжнародний ринок.

Асоціація Ipchain була створена в 2017 році. Ipchain створила однойменну децентралізовану мережу, фіксуючу транзакції з правами і об’єктами інтелектуальної власності: створення таких об’єктів, спосіб створення і використовувані об’єкти, режим доступності об’єктів і їх правовласників, виконання дій, що створюють додаткові гарантії права при використанні таких об’єктів (експертизи), виникнення вартості об’єкта, оцінку його вартості та використання в фінансовій звітності, виникнення спору і його дозвіл, початок і завершення угоди з правами на такі об’єкти.