Питання охорони своїх нематеріальних прав виникає у ІТ-компаній і підприємців на самому початку роботи або навіть до старту фактичної діяльності. Адже майже вся вартість технологічного підприємства – це вартість його об’єктів інтелектуальної власності.

І в разі, якщо конкурент «скопіює» розробку, її автор може залишитися ні з чим.

Для охорони своєї власності, інноваційні компанії повинні використовувати комплекс заходів: належне оформлення передачі прав на софт, формування та контроль виконання положень про комерційну таємницю, використання інструментів авторського права, охорона реалізації призначеного для користувача інтерфейсу, реєстрація торговельних марок і патентування програмного забезпечення.

Патентування софта є найскладнішим серед перерахованих інструментів в реалізації, але патент на програмне забезпечення дає ряд переваг:

– найсильніша ступінь охорони своєї інтелектуальної власності;

– конкуренти не зможуть просто трохи змінити код і видати це за свою розробку, як у випадку з авторським правом;

– патент блокує отримання патентів на схожі розробки;

– патент сам по собі є дуже цінним об’єктом і автоматично збільшує ринкову вартість компанії.

Однак є й мінуси:

– найважча серед інших інструментів процедура реєстрації;

– відносно велика вартість оформлення прав і необхідність підтримки в силі патенту;

– тривалість процедури (1,5-3 роки).

Як оформити патент на програмне забезпечення

Процедура реєстрації патенту на програмне забезпечення залежить від країни. І, як і інтелектуальна власність сама по собі, законодавство також постійно видозмінюється і адаптується до сучасних реалій.

Отримати патент на програмне забезпечення можливо в вигляді патенту на винахід і патенту на корисну модель.

Патент на винахід (Invention) передбачає більш складну процедуру реєстрації: заявник повинен довести, що його винахід володіє новизною, має винахідницький рівень і несе користь (може бути застосований в промисловому обсязі).

Для патенту на корисну модель (Utility model) достатньо тільки новизни і промислової придатності.

У багатьох країнах (США, Канада, більшість країн ЄС) патент на корисну модель отримати неможливо. Тому якщо мета патент в одній з таких країн – необхідно продемонструвати рівень достатній для патенту на винахід.

Загальні кроки для отримання патенту:

1. Провести патентний пошук. Це необов’язковий етап, але він дозволить виявити однакові або схожі розробки, які вже отримали охорону. Отримання такої інформації дозволить зберегти час і гроші (в разі відмови в реєстрації – сплачені кошти не повертаються) до подачі заявки, яка отримає відмову, або ж дозволить доопрацювати свою заявку, щоб не отримати відмову національного патентного відомства.

2. Підготувати пакет документів і матеріали заявки для подачі в патентний офіс країни, сплатити мита за подачу заявки.

Існує міф, що після того, як дані про винахід розкриті громадськості – патентувати це вже не можна. Це не зовсім так – у багатьох країнах у винахідника є 6-12 місяців з моменту оприлюднення інформації для подачі патентної заявки.

3. Пройти експертизу. Експертиза передбачає два етапи: формальна експертиза, в рамках якої перевіряється дотримання формальних вимог до заявки і всіх її матеріалів, та кваліфікаційна експертиза, коли заявка перевіряється експертами патентного відомства на предмет відповідності критеріям для отримання патенту та наявності схожих заявок і патентів.

4. Отримати рішення про реєстрацію, оплатити мита за видачу патенту.

5. Сплачувати періодичні внески за підтримку патенту в силі. Якщо пропустити терміни – патент автоматично припиняє свою дію.

Але, навіть наявність патенту не означає, що він не може бути оскаржений конкурентами. У гіршому випадку, реєстрація патенту може бути скасована вже через кілька місяців після його отримання.

Максимальний термін дії патенту – 20 років.

Ще один міф – патент діє у всьому світі. Це не так, патенти мають територіальні обмеження – в якій країні отримана реєстрація, там патент і дає захист. Для поширення дії патенту на інші країни, можливо використовувати механізм подачі заявок за міжнародною процедурою PCT (Patent Cooperation Treaty). Для більшості країн дедлайн становить 30-31 місяць від дати подання заявки до національного відомства.

На сьогодні до Договору про патентну кооперацію приєдналися 153 країни.

Приклад патенту на програмне забезпечення

Самостійно провести попередні патентні пошуки і ознайомитися з прикладами патентів на програмне забезпечення можливо на сайтах національних патентних відомств (публікуються зареєстровані патенти і заявки, що пройшли стадію формальної експертизи).

Відомство з патентів і товарних знаків США (USPTO) https://www.uspto.gov/patents-application-process/search-patents

Український інститут інтелектуальної власності (Укрпатент) https://sis.ukrpatent.org/uk/search/simple/

Патенти, оформлені за міжнародною процедурою PCT (PATENTSCOPE) https://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf

Сервіс пошуку патентів від Google (глобальний пошук) https://patents.google.com/

Існує безліч платних ресурсів, які роблять пошуки більш зручними й ефективними.

Самостійно провести пошуки до подачі, не володіючи спеціальними навичками, дуже важко і існує високий ризик того, що багато матеріалів будуть обійдені увагою.

Як бачимо, реєстрація патенту змушує публічно публікувати його дані. Однак, щоб обійти цей патент – доведеться придумати щось дійсно нове, а не просто доопрацювати або трохи видозмінити його. А термін охорони до 20 років означає, що, швидше за все, після спливу такого терміну розвиток техніки зробить такий патент вже просто не актуальним для ринку, щоб його копіювати.

Патентування програмного забезпечення в США   

США є популярною юрисдикцією для патентування софту. Крім величезного споживчого ринку та інтересу інвесторів, США виділяються тим, що дають можливість отримання патентів на програмне забезпечення. Ні програмне забезпечення, ні комп’ютерні програми прямо не згадуються в законах США про патенти. Але переваги прецедентної системи права сформували судову практику, яка і визначає за якими критеріями софт може патентуватися, а за якими – ні.

USPTO видає патенти тільки на винаходи (Utility Patent). Термін дії патенту – 20 років. Термін проходження процедури реєстрації – 1,5-3 роки.

Патент видається на будь-який новий і корисний процес, механізм, виробництво або склад речовини, або будь-яке нове і корисне поліпшення.

Щоб відомство не відмовило в патентній охороні, вважаючи що заявка містить абстрактну ідею, опис патенту має пов’язувати ПО з фізичним процесом або використанням певного пристрою.

Згідно з чинним законодавством США, авторами винаходу є фізичні особи. Заявниками можуть бути фізичні або юридичні особи.

Юридичні особи отримують право власності на винахід на підставі трудового договору, або договору про передачу виняткових прав на винахід.

Якщо заявник поки не готовий подати повноцінну заявку, але хоче зафіксувати дату подачі, США надає механізм подачі попередньої заявки (Provisional Patent Application). Але, протягом 12 місяців необхідно подати повну заявку, інакше попередня заявка «згорить».

Але, США славляться і активністю «патентних тролів» і пильною увагою юристів інших компаній. Конкуренція в сфері дуже висока і будь-яке використання чужого патенту, швидше за все, відразу буде помічено.

Патентування програмного забезпечення в Україні

Отримати охорону на програмне забезпечення в Україні у вигляді патенту на винахід дуже важко.

Однак через те, що вимоги до патентів на корисну модель описані не суворо, багато ІТ-компанію обирають такий механізм для отримання патентної охорони.

Термін дії патенту на корисну модель в Україні – 10 років. Термін проходження процедури реєстрації – близько 1 року.

Об’єктом патентування, зокрема, може бути пристрій, механізм, система (комплекс) взаємодіючих пристроїв. Процес як об’єкт технології – це дія або сукупність дій, виконуваних щодо матеріальних об’єктів за допомогою принаймні одного продукту і спрямована на досягнення певного технічного результату. Таким процесом, зокрема, є виготовлення, обробка, переробка продукту і контроль його якості, перетворення даних, вимірювання параметрів.

Таким чином, сам по собі код запатентувати не вийде. Для цього треба буде описати, як він взаємодіє з якимось пристроєм (відіокартою, відеокамерою, пристроєм GPS, лічильником та ін.).

Тому в Україні ще більш привабливим варіантом є комбінація авторського права на код, і реєстрація в якості корисної моделі найбільш комерційно придатної реалізації цього коду.

Вартість патентування програмного забезпечення

Витрати на реєстрацію патенту складаються з вартості послуг юриста/патентного повіреного і офіційних зборів національного патентного відомства.

При цьому вартість залежить від обсягу патенту, глибини необхідних пошуків, доопрацювання заявки, кількості запитів відомства під час експертизи, потреба в перекладі заявки тощо.

Основні мита при реєстрації патенту на винахід в Відомстві з патентів і товарних знаків США (тільки державні збори):

Послуга Розмір збору, USD
Стандартний Мале підприємство Мікро підприємство
Збір за подачу:

– попередньої заявки

– заявки на патент на винахід

280

300

140

150

70

75

Додатково:

– за кожний незалежний пункт понад 3

– за кожен пункт понад 20

– за заявку з декількома незалежними пунктами

– за кожні 50 сторінок в заявці понад 100 сторінок

460

100

820

400

230

50

410

200

115

25

205

100

Проведення експертизи 760 380 190
Реєстрація та видача 1000 500 250
Підтримання чинності патенту на наступний період:

– 3,5 рік після реєстрації

– 7,5 рік після реєстрації

– 11,5 рік після реєстрації

1600

3600

7400

800

1800

3700

 

400

900

1850

Основні мита при реєстрації патенту на корисну модель в Укрпатенті (тільки державні збори):

Послуга Розмір збору, грн.*
Заявник – автор Заявник – не автор
Подача заявки 384 1920
Додатково:

– за кожний незалежний пункт понад 3

– за кожні 50 сторінок в заявці понад 100 сторінок

38,4

192

192

960

Реєстрація та видача 120 600
Підтримання чинності патенту, за кожний рік:

1-2-й

3-й

4-й

5-й

6-й

7-й

8-й

9-10-й

180

240

300

360

420

480

540

1260

900

1200

1500

1800

2100

2400

2700

6300

*У разі електронної подачі

Більш детально проконсультуватися про особливості патентування в сфері ІТ, замовити проведення пошуку і подати заявку на реєстрацію прав, можливо у фахівців Crane IP Law Firm: info@craneip.com, (044) 3 55555 7.