Авторське право на твір виникає внаслідок факту його створення і  реєстрація твору не вимагається.

Це є ключовою відмінністю від прав на торговельну марку, або патент – без реєстрації яких їх автор не має жодних прав на них.

Що охороняється авторським правом

Об’єктами авторського права можуть бути твори науки, літератури і мистецтва.

Не є об’єктом авторського права:

– повідомлення про новини дня або поточні події, що мають характер звичайної прес-інформації;

– твори народної творчості (фольклор);

– видані органами державної влади у межах їх повноважень офіційні документи політичного, законодавчого, адміністративного характеру (закони, укази, постанови, судові рішення, державні стандарти тощо) та їх офіційні переклади;

– державні символи України, державні нагороди;

– символи і знаки органів державної влади, Збройних Сил України та інших військових формувань;

– символіка територіальних громад;

– символи та знаки підприємств, установ та організацій;

– грошові знаки;

– розклади руху транспортних засобів, розклади телерадіопередач, телефонні довідники та інші аналогічні бази даних, що не відповідають критеріям оригінальності і на які поширюється право sui-generis (своєрідне право, право особливого роду).

Які права має автор

Майнові права автора твору:

1. виключне право на використання твору;

2. виключне право на дозвіл або заборону використання твору іншими особами.

Немайнові права автора твору:

1. вимагати визнання свого авторства шляхом зазначення належним чином імені автора на творі і його примірниках і за будь-якого публічного використання твору, якщо це практично можливо;

2. забороняти під час публічного використання твору згадування свого імені, якщо він як автор твору бажає залишитись анонімом;

3. вибирати псевдонім, зазначати і вимагати зазначення псевдоніма замість справжнього імені автора на творі і його примірниках і під час будь-якого його публічного використання;

4. вимагати збереження цілісності твору і протидіяти будь-якому перекрученню, спотворенню чи іншій зміні твору або будь-якому іншому посяганню на твір, що може зашкодити честі і репутації автора.

Особисті немайнові права автора не можуть бути передані (відчужені) іншим особам.

Автор має право забороняти або дозволяти:

– відтворення творів;

– публічне виконання і публічне сповіщення творів;

– публічну демонстрацію і публічний показ;

– будь-яке повторне оприлюднення творів, якщо воно здійснюється іншою організацією, ніж та, що здійснила перше оприлюднення;

– переклади творів;

– переробки, адаптації, аранжування та інші подібні зміни творів;

– включення творів як складових частин до збірників, антологій, енциклопедій тощо;

– розповсюдження творів шляхом першого продажу, відчуження іншим способом або шляхом здавання в майновий найм чи у прокат та шляхом іншої передачі до першого продажу примірників твору;

– подання своїх творів до загального відома публіки таким чином, що її представники можуть здійснити доступ до творів з будь-якого місця і у будь-який час за їх власним вибором;

– здавання в майновий найм і (або) комерційний прокат після першого продажу, відчуження іншим способом оригіналу або примірників аудіовізуальних творів, комп’ютерних програм, баз даних, музичних творів у нотній формі, а також творів, зафіксованих у фонограмі чи відеограмі або у формі, яку зчитує комп’ютер;

– імпорт примірників творів.

Цей перелік не є вичерпним.

Реєстрація авторського права

Реєстрація авторських прав є добровільною.

Реєстрацію авторських прав виконує Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (Мінекономрозвитку України).

Заява про реєстрацію своїх авторських прав має містити: 

1. об’єкт, на який заявляються права;

2. ім’я особи, яка має авторське право;

3. рік першої публікації твору.

Строк дії авторського права

Немайнові права автора мають безстроковий термін дії.

Майнові права автора діють в Україні протягом всього життя автора плюс 70 років після смерті автора.

Згідно з Бернською конвенцією, термін охорони авторських прав менший – все життя автора плюс 50 років після його смерті.