Авторське право

Білорусь є учасником: Законодавство Білорусі в сфері авторського права і суміжних прав:
 • Конвенції про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності;
 • Міжнародної конвенції про охорону прав виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення;
 • Конвенції про охорону інтересів виробників фонограм від незаконного відтворення їхніх фонограм;
 • Договору Всесвітньої організації інтелектуальної власності про виконання і фонограми;
 • Договору Всесвітньої організації інтелектуальної власності з авторського права;
 • Бернськї конвенції з охорони літературних і художніх творів;
 • Розділу XXIII «Інтелектуальна власність» Договору про Євразійський економічний союз, включаючи Протокол про охорону та захист прав на об’єкти інтелектуальної власності (Додаток 26 до Договору про Євразійський економічний союз);
 • Угоди про єдиний митний реєстр об’єктів інтелектуальної власності держав – членів Митного союзу;
 • Договору про координацію дій щодо захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності;
 • Угоди про співробітництво з питань припинення правопорушень у сфері інтелектуальної власності;
 • Угоди про співробітництво в галузі правової охорони і захисту інтелектуальної власності та створення Міждержавної ради з питань правової охорони і захисту інтелектуальної власності.
 • Конституція Республіки Білорусь;
 • Цивільний кодекс Республіки Білорусь;
 • Закон Республіки Білорусь «Про авторське право і суміжні права»;
 • Закон Республіки Білорусь «Про рекламу»;
 • Закон Республіки Білорусь «Про засоби масової інформації»;
 • Закон Республіки Білорусь «Про комерційну таємницю»;
 • Постанова Ради Міністрів Республіки Білорусь «Про ставки і порядок виплати авторської та інших видів винагороди за створення творів і матеріалів у сфері телебачення і радіомовлення»;
 • Постанова Ради Міністрів Республіки Білорусь «Про управління майновими правами авторів на колективній основі і мінімальні ставки авторської винагороди за використання деяких видів творів літератури і мистецтва»;
 • Постанова Кабінету Міністрів Республіки Білорусь від «Про мінімальні ставки авторської винагороди за видання творів науки, літератури і мистецтва» та ін.

Промислова власність

Білорусь є учасником: Законодавство Білорусі в сфері промислової власності:
 • Паризької конвенції про охорону промислової власності;
 • Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків;
 • Ніццької угоди про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків;
 • Локарнської угоди про заснування Міжнародної класифікації промислових зразків;
 • Договору про патентну кооперацію (PCT);
 • Страсбурзької угоди про Міжнародну патентну класифікацію;
 • Будапештського договору про міжнародне визнання депонування мікроорганізмів з метою патентної процедури;
 • Протоколу до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків;
 • Найробського договору про охорону олімпійського символу;
 • Сінгапурського договору про право товарних знаків (разом з Інструкцією до Сінгапурському договору про право товарних знаків);
 • Договору про патентне право (PLT);
 • Євразійської патентної конвенції;
 • Угоди про взаємне забезпечення збереження міждержавних секретів в галузі правової охорони винаходів;
 • Угоди про заходи щодо попередження та припинення використання неправдивих товарних знаків та географічних зазначень;
 • Угоди про формування та розвиток ринку інтелектуальної власності держав – учасниць СНД;
 • Договорк про координацію дій щодо захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності.
 • Закон Республіки Білорусь «Про патенти на винаходи, корисні моделі, промислові зразки»;
 • Закон Республіки Білорусь «Про товарні знаки і знаки обслуговування»;
 • Закон Республіки Білорусь «Про патенти на сорти рослин»;
 • Закон Республіки Білорусь «Про правову охорону топологій інтегральних мікросхем»;
 • Постанова Ради Міністрів Республіки Білорусь «Про затвердження Положення про порядок проведення перевірки корисної моделі на відповідність умовам патентоспроможності і прийняття рішення за її результатами»;
 • Постанова Ради Міністрів Республіки Білорусь «Про затвердження положення про секретні винаходи і корисні моделі»;
 • Постанова Ради Міністрів Республіки Білорусь «Про затвердження Положення про порядок складання заявки на реєстрацію та надання права користування найменуванням місця походження товару»;
 • Постанова Ради Міністрів Республіки Білорусь «Про деякі питання сортовипробування на патентоспроможність»;
 • Постанова Ради Міністрів Республіки Білорусь «Про затвердження Положення про порядок складання заявки на реєстрацію топології інтегральної мікросхеми».

Державні органи в сфері інтелектуальної власності Республіки Білорусь

Республіка Білорусь, 220034, Мінськ, вул. Козлова, 20

Телефон: +375 (17) 290 44 21

E-mail: ncip@belgospatent.by, icd@belgospatent.by

www.belgospatent.by