Парламент Грузії схвалив Угоду між Урядом Грузії та Європейською патентною організацією (EPO) про валідацію європейських патентів (Угода про валідацію).

Переговори про валідацію європейських патентів на території Грузії почалися між EPO і Національним центром інтелектуальної власності Грузії (Sakpatenti) ще в 2012 році.

Угода посилить захист промислової власності та сприятиме виконанню зобов’язань за Угодою про асоціацію між Європейським Союзом та Грузією. Також, Угода про валідацію підвищує шанси Грузії на приєднання до EPO.

Зараз патент на винахід у Грузії можна отримати двома способами: шляхом безпосередньої подачі заявки до Sakpatenti та шляхом подання міжнародної заявки, поданої відповідно до Договору про патентну кооперацію (PCT) у національній фазі в Грузії.

Наразі стане доступним третій, швидший і дешевший спосіб отримання патенту на винахід у Грузії – подання запиту на підтвердження (валідацію) європейської патентної заявки в Грузії.

Європейська патентна організація налічує 39 держав-учасниць (усі 27 держав-членів Європейського Союзу та 12 держав, що не входять до ЄС), і Грузія стане 5-ю так званою «державою валідації».