З 1 березня 2021 року на веб-порталі Євразійської патентної організації у відкритому доступі розміщено новий інформаційно-пошуковий ресурс – Фармреєстр, що містить відомості про євразійські патенти, що відносяться до фармакологічно активних речовин, яким присвоєні міжнародні непатентовані назви.

У Фармреєстр ЄАПВ представлені актуальні відомості про правовий статус таких євразійських патентів, включаючи інформацію про дії євразійських патентів на території держав-учасників ЄАПО, про здійснені ЄАПВ продовження терміну дії євразійського патенту, про зареєстровані ліцензійні договори, з можливістю прямого виходу на інформацію за даними євразійськими патентами в Реєстрі євразійських патентів і на Євразійському сервері публікацій.

Фармреєстр також містить інформацію про реєстрацію лікарських препаратів в державах-учасницях ЄАПО при наявності такої.

Власники євразійських патентів і їх представники можуть звернутися в ЄАПВ з клопотанням про включення в Фармреєстр ЄАПВ відповідних євразійських патентів.

Клопотання повинні бути що євразійських патентів, об’єктом охорони яких є фармакологічно активні продукти (хімічні сполуки, в т.ч. описані загальною структурною формулою, біотехнологічні продукти, композиції, комбінації), способи отримання і медичні застосування цих продуктів.