9 квітня 2019 року набула чинності Інструкція з оформлення державними інспекторами з питань інтелектуальної власності Міністерства економічного розвитку і торгівлі України матеріалів про адміністративні правопорушення.

Документом визначено механізм складання та подання державними інспекторами з питань інтелектуальної власності органам, уповноваженим розглядати справи про адміністративні правопорушення, протоколів та матеріалів про адмінправопорушення.

Зокрема, протокол про адміністративне правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачена статтями 51-2, 164-9, 164-13, 164-17, 164-18 і 186-7 КпАП складається не пізніше 24 годин з моменту встановлення особи, яка вчинила правопорушення.

Якщо правопорушення вчинено кількома особами, протокол про адміністративне правопорушення складається на кожну особу окремо.

Раніше, 27 березня, Мінекономіки були визначені посадові особи міністерства, наділені повноваженнями державних інспекторів з питань інтелектуальної власності.