Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» своїм наказом призупинив можливість замовлення прискореного розгляду заявок з 3 жовтня 2022 року.

Рішення стосується можливості сплати заявником додаткового збору для прискореного розгляду заявок на патенти на винаходи, на корисні моделі, на промислові зразки та на торгівельні марки.

Таким чином, процедура реєстрації ТМ в Україні поки не зможе бути швидшою за 18-24 місяці, як є на сьогодні.

До цього за додаткових 5220 гривень за один клас для словесних та зображувальних позначень та за 9396 гривень для комбінованих було можливо скоротити термін розгляду заявки до 8-9 місяців.

Відповідні можливості з прискореного розгляду заявок призупинено до кінця дії режиму воєнного часу в Україні.