6 вересня 2022 року парламент України прийняв закон Про особливості правової охорони географічних зазначень для сільськогосподарської продукції та харчових продуктів, захист прав та застосування схем якості, включаючи традиційні гарантовані особливості для сільськогосподарської продукції та харчових продуктів.

Метою є забезпечення виконання зобов’язань України у сфері європейської інтеграції щодо узгодження законодавства з правом Європейського Союзу, які передбачені Угодою про асоціацію Україна-ЄС та Регламентом Європейського парламенту і Ради (ЄС) № 1151/2012.

Змінами до законодавства:

– запроваджується поняття традиційної гарантованої особливості, умови надання правової охорони, поняття та процедуру застосування особливих показників якості;

– уточнені умови надання правової охорони географічному зазначенню для сільськогосподарської продукції та продуктів харчування та підстави для відмови в надані такої охорони;

– уточнені коло осіб, які мають право на підготовку специфікацій та інших документів, необхідних для державної реєстрації географічного зазначення для  сільськогосподарської продукції та продуктів харчування;

– переглянуті вимоги до документів для державної реєстрації географічних зазначень та традиційних гарантованих особливостей;

– встановлено порядок погодження специфікацій та інших документів, необхідних для державної реєстрації географічного зазначення для  сільськогосподарської продукції та продуктів харчування, традиційної гарантованої особливості;

– визначено вимоги до технічних умов, яким повинен відповідати товар, для якого заявляється географічне зазначення або традиційна гарантована особливість;

– уточнено перелік прав та обов’язків, що випливають із державної реєстрації географічних зазначень;

– встановлено порядок сертифікації товару щодо його відповідності специфікації товару із географічним зазначенням, традиційною гарантованою особливістю.