28 липня 2022 року парламент України прийняв нову редакцію закону «Про лікарські засоби».

Ціллю нового закону є гармонізація українського законодавства, що регулює правовідносини у сфері лікарських засобів з нормативно-правовими актами Європейського Союзу, запровадження єдиної термінології та єдиних правила регулювання фармацевтичного ринку.

Зокрема, закон визначає нові правила щодо:

– умов створення, фармацевтичної розробки, доклінічних досліджень, клінічних випробувань (досліджень), державної реєстрації лікарських засобів;

– умов виробництва, виробництва (виготовлення) в умовах аптеки, призначення, застосування, імпорту, оптової та роздрібної торгівлі, дистанційної торгівлі, контролю якості;

– прав та обов’язів юридичних і фізичних осіб, а також повноваження органів державної влади і посадових осіб у відповідній сфері;

Ухвалений законопроєкт дасть змогу, зокрема:

– усунути термінологічні неузгодженості, що містяться в законодавстві України, та адаптувати термінологію у цій сфері до актів законодавства ЄС;

– встановити правила розміщення лікарських засобів, призначених для застосування людьми, з урахуванням спеціальних вимог щодо референтних і генеричних лікарських засобів, гомеопатичних, традиційних рослинних лікарських засобів, педіатричних, високотехнологічних і орфанних лікарських засобів тощо;

– регламентувати на рівні закону процедури, що стосуються державної реєстрації лікарських засобів;

– забезпечити дієвий механізм нагляду та контролю у сфері обігу лікарських засобів і відповідальності осіб за порушення законодавства про лікарські засоби тощо.

Також закон передбачає створення єдиного державного органу, який контролюватиме обіг ліків на всіх етапах.