1 січня 2023 року набрав чинності оновлений Закон про авторське право і суміжні права, прийнятий парламентом України. Набрали чинності і зміни у ряд пов’язаних законів, зокрема Цивільного кодексу, Господарського кодексу, законів Про видавничу справу, Про кінематографію, Про захист економічної конкуренції, Про гастрольні заходи в Україні, Про театри і театральну діяльність, Про електронну комерцію, Про телебачення і радіомовлення, Кодекс про адміністративні правопорушення, Кримінальний кодекс України та Кримінальний процесуальний кодекс України щодо відповідальністі за порушення авторського права.

У новій редакції закону удосконалюється правове регулювання питань стосовно здійснення та захисту особистих немайнових та майнових прав суб’єктів авторського права та суміжних прав, серед яких:

  • гармонізація положень Цивільного кодексу України, Закону України “Про авторське право і суміжні права” з нормами законодавства Європейського Союзу в частині, що стосується забезпечення надійної правової охорони авторського права та суміжних прав;
  • усунення прогалин у чинному законодавстві, що перешкоджають реалізації окремих положень чинного законодавства, зокрема в частині забезпечення здійснення права слідування;
  • удосконалення чинного законодавства в частині вирішення питань, що виникають на практиці та пов’язані зі здійсненням та захистом авторських та суміжних прав.

Відтепер майнові права інтелектуальної власності на твір є чинними протягом усього життя автора і після його смерті є чинними 70 років і подовжуються на строк до спливу календарного року, на який припадає закінчення строку чинності цих майнових прав.

Новий Закон не містить статей, які передбачають використання виконання, використання фонограми та відеограми, тепер це вже охоплюється суміжними правами. Відтак, обмежуються права виконавців і виробників фонограм (відеограм), які залишаються без права дозволяти або забороняти використання своїх об’єктів прав.

Суттєво збільшується покарання за порушення у сфері авторського права. Так, незаконне використання об’єкта права інтелектуальної власності або інше умисне порушення прав на право інтелектуальної власності, що охороняються законом, тягне за собою накладення штрафу від 850 до 5100 гривень з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання та матеріалів, призначених для її виготовлення.

Відтворення, використання та розповсюдження творів науки, літератури та мистецтва, комп’ютерних програм і баз даних, інших творів, а також незаконне відтворення, використання та розповсюдження виконань, фонограм, відеограм та мовних програм, їх незаконне тиражування та поширення на аудіо – та відеокасетах, дискетах, інших носіях інформації, камкординг, кардшейринг або інше умисне порушення авторського права та суміжних прав, а також фінансування таких дій, якщо це завдало матеріальних збитків у значному розмірі – тягне за собою накладення штрафу від 5100 до 17000 гривень або обмеження чи позбавлення волі на строк на 2 років.