З 8 березня 2024 року набули чинності зміни до Закону Грузії «Про торговельні марки», які були підготовлені в рамках європейської інтеграції країни та спрямовані на вдосконалення механізмів правового захисту торговельних марок.

Зміни торкнулися різних аспектів, пов’язаних з торговельною маркою.

Зокрема, спочатку встановлено абсолютні та відносні підстави для відмови в реєстрації торговельної марки. Безумовними підставами для відмови в реєстрації є випадок, якщо в ній йдеться лише про форму товару чи іншу ознаку, яка зумовлена властивостями товару, необхідна для досягнення технічного результату та /або додає значну вартість товару. Підставою для відмови в реєстрації вже не є обставина, коли торговельна марка являла собою одну нестилізовану (стандартну) букву, цифру або один окремо взятий колір. У новій редакції визначено підстави для відмови в реєстрації символів, що відображають родове поняття.

Закон передбачає можливість подання згоди власника зареєстрованої торговельної марки або промислового зразка, яка дає право заявнику зареєструвати торговельну марку, схожу на вже зареєстровану торговельну марку або промисловий зразок. Лист-згода може бути наданий як на етапі експертизи по суті, так і під час оскарження остаточного рішення Офісу.

Зміни також торкнулися термінів проведення експертизи торговельних марок. Строк проведення формальної експертизи скорочено з двох до одного місяця, визначено термін сплати збору за формальну експертизу 15 календарними днями. Крім того, заявникам дозволено вимагати проведення прискореної експертизи торговельної марки протягом трьох місяців після отримання повідомлення про прийняття заявки.

Заявникам/власникам торговельних марок дозволено подати запит на розділення торговельної марки, і можуть бути встановлені різні пріоритети для переліку різних товарів і/або послуг.