Суд з інтелектуальних прав став на бік ТОВ «Балтійська тютюнова фабрика» в суперечці з японською компанією Japan Tobacco International (JTI) і відмовив у визнанні недійсним надання правової охорони торгівельної марки WinSStar російської компанії.

У квітні 2019 року аналогічне рішення було прийнято Палатою з патентних спорів Роспатенту.

JTI заявляло, що знак WinSStar подібний до ступеня змішування з товарним знаком Winston, вони зареєстровані для одного класу, є однорідними, призначені для одного й того ж кола споживачів, реалізуються через однакові канали збуту.

Також, японська компанія звертала увагу, що знаки подібні візуально, обидва виконані в латиниці, стандартними шрифтами, при цьому п’ять букв є співпадаючими (w-i-n-s-t) і розташовані в однаковому порядку.

На думку суду, в словесному елементі WinSStar четверта і п’ята літери «S» виконані великими літерами, і це обумовлює візуальний і смисловий поділ словесного елемента на частини, а також призводить до інтонаційної паузі при його вимові.

Крім того, російський споживач може сприймати слово як поєднання слів англійської мови «win» і «star».

Тому судді визнали, що знаки здатні викликати різні асоціації, тобто є несхожі за семантичним критерієм подібності словесних позначень.