2018 рік пройшов для Державної фіскальної служби та силових відомств України під знаком боротьби з контрабандними схемами та підвищенням надходжень до державного бюджету України від зовнішньоекономічної діяльності.

За інформацією прес-служби Державної фіскальної служби за минулий рік було виявлено майже 50 тисяч випадків порушень митних правил. Сукупна вартість предметів правопорушень досягла 3,4 млрд грн, що вдвічі більше ніж у 2017 році. При цьому кількість складених протоколів щодо порушення митних правил збільшилась на 51%.

У кожному десятому випадку митники вилучали товари.

Розглянемо детально які саме дії вважаються порушенням митних правил та розмір санкцій, що застосовуються до порушників. У статтях з 458 по 485 Глави 68 Митного кодексу України чітко вказано види порушень і розмір штрафів у разі їх вчинення.

Для розрахунку штрафів за основу взято один неоподатковуваний мінімум доходів громадян. Станом на 2019 рік ця сума все ще складає 17 гривень.

Скільки За що
170 гривень  Перевищення встановлених строків доставки товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що перебувають під митним контролем, до митного органу призначення (а при переміщенні в межах зони діяльності одного митного органу – від одного підрозділу цього органу до іншого), митних або інших документів на ці товари, транспортні засоби не більше ніж на одну добу.
340 гривень  Проведення господарських робіт у зоні митного контролю, переміщення через межі зони митного контролю і в межах цієї зони товарів, транспортних засобів, перетинання меж зони митного контролю громадянами, які не перетинають митний кордон України, та посадовими особами державних органів, які не проводять заходи офіційного контролю, та їх пересування в межах цієї зони з порушенням порядку, встановленого Митним кодексом.
Проведення з товарами, митне оформлення яких не закінчено, або з товарами, що перебувають на тимчасовому зберіганні під митним контролем на складі тимчасового зберігання, на складі організації – отримувача гуманітарної допомоги або на митному складі, операцій, не передбаченими статтями Митного кодексу, або проведення операцій, передбаченими кодексом, без дозволу органу доходів і зборів.
Проведення з товарами, що зберігаються в режимі митного складу на митних складах, операцій, передбачених Митним Кодексом, без дозволу митного органу.
850 гривень  Неподання утримувачем магазину безмитної торгівлі, складу тимчасового зберігання, митного складу, вантажного митного комплексу, особою, відповідальною за експлуатацію складу організації – отримувача гуманітарної допомоги, органу доходів і зборів звіту про рух товарів, а також порушення порядку ведення обліку таких товарів.
Перевищення встановленого строку тимчасового ввезення товарів на митну територію України або строку тимчасового вивезення товарів за межі митної території України не більше ніж на три доби.
1 700 гривень  Порушення порядку проходження митного контролю в зонах (коридорах) спрощеного митного контролю, тобто переміщення через митний кордон України особою, яка формою проходження митного контролю обрала проходження (проїзд) через “зелений коридор”, товарів, переміщення яких через митний кордон України заборонено або обмежено законодавством України, або товарів в обсягах, що перевищують неоподатковувану норму переміщення через митний кордон України. У разі якщо безпосередніми предметами правопорушення є товари, переміщення яких через митний кордон України заборонено або обмежено законодавством України, – також конфіскацію цих товарі.
Перешкоджання посадовій особі митниці під час здійснення нею митного контролю або провадження в справі про контрабанду чи порушення митних правил у доступі до товарів, транспортних засобів, документів.
Від 3 400 до 8 500 гривень 

 

Повторне вчинення правопорушення щодо перевищення встановлених строків доставки товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що перебувають під митним контролем, до митного органу призначення протягом календарного року з моменту вчинення першого правопорушення.
8 500 гривень  Перевищення встановленого строку доставки товарів, транспортних засобів комерційного призначення, митних або інших документів на ці товари більше ніж на десять діб, а так само втрата цих товарів, транспортних засобів, документів чи видача їх без дозволу органу доходів і зборів.
Зміна стану товарів, що зберігаються в режимі митного складу на митних складах, без дозволу органу доходів і зборів, невжиття заходів передбачених Митним кодексом щодо товарів, строк зберігання яких в режимі митного складу закінчився, а так само порушення встановленого Кодексом строку розпорядження товарами, які зберігаються на митному складі, у разі анулювання дозволу на відкриття та експлуатацію цього складу.
Зміна стану товарів, митне оформлення яких не закінчено, або товарів, що перебувають на тимчасовому зберіганні під митним контролем на складі тимчасового зберігання, на складі організації – отримувача гуманітарної допомоги або на митному складі, користування та розпорядження ними без дозволу органу доходів і зборів, а так само невжиття передбачених Кодексом заходів щодо товарів, строк тимчасового зберігання яких під митним контролем на складі тимчасового зберігання, на складі організації – отримувача гуманітарної допомоги або на митному складі закінчився.
17 000 гривень  Видача без дозволу органу доходів і зборів або втрата товарів, митне оформлення яких не закінчено, або товарів, що перебувають на тимчасовому зберіганні під митним контролем на складі тимчасового зберігання, на складі організації – отримувача гуманітарної допомоги або на митному складі.
Порушення встановленого законодавством порядку ввезення товарів на територію вільної митної зони, вивезення товарів з цієї території, проведення операцій з товарами, поміщеними в режим вільної митної зони, а так само порушення строку розпорядження товарами, розміщеними у вільній митній зоні, у разі анулювання дозволу на відкриття та експлуатацію цієї зони.
Перевищення строку тимчасового ввезення товарів на митну територію України або строку тимчасового вивезення товарів за межі митної території України більше ніж на десять діб.
Порушення порядку здійснення операцій з переробки товарів, у тому числі невивезення за межі митної території України (неввезення на митну територію України) товарів, що переміщувалися через митний кордон України з метою переробки, та/або продуктів їх переробки після закінчення строку переробки.
Видача без дозволу органу доходів і зборів або втрата товарів, що зберігаються в режимі митного складу на митних складах.
17 000 гривень разом з конфіскацією товарів  Ввезення на митну територію України або вивезення товарів, призначених для виробничої або іншої підприємницької діяльності, з порушенням охоронюваних законом прав інтелектуальної власності.
Штраф в розмірі 100% вартості цих товарів, транспортних засобів з конфіскацією зазначених товарів, транспортних засобів Недекларування товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються через митний кордон України. 
Конфіскація товарів  Пересилання через митний кордон України в міжнародних експрес-відправленнях товарів, заборонених до такого пересилання законодавством України.
Штраф 100% вартості товарів, транспортних засобів – безпосередніх предметів порушення митних правил з конфіскацією цих товарів, транспортних засобів і транспортних засобів, що використовувалися для переміщення товарів – безпосередніх предметів порушення митних правил через митний кордон України поза митним контролем. Переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України поза митним контролем та без виконання митних формальностей.
Штраф 200% вартості товарів, транспортних засобів – безпосередніх предметів порушення митних правил з конфіскацією цих товарів, транспортних засобів і транспортних засобів, що використовувалися для переміщення товарів – безпосередніх предметів порушення митних правил через митний кордон України поза митним контролем. Повторні дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, вчинені особою, яка протягом року притягалася до відповідальності за вчинення подібного правопорушення.
Штраф 100% вартості товарів, що переміщуються з порушенням митних правил. Конфіскація цих товарів, а також засобів, що використовувалися для їх переміщення (тайники) через митний кордон України. Переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю (з використанням спеціально виготовлених сховищ та інших засобів або способів, що утруднюють виявлення таких товарів), або шляхом надання одним товарам вигляду інших, або з наданням підроблених документів чи документів, одержаних незаконним шляхом, або таких, що містять неправдиві відомості щодо найменування товарів, їх ваги або кількості, країни походження, відправника та/або одержувача, кількості вантажних місць, їх маркування та номерів, неправдиві відомості, необхідні для визначення коду товару згідно з УКТЗЕД та його митної вартості.
Штраф 200% вартості товарів, що переміщуються з порушенням митних правил. Конфіскація цих товарів, а також засобів, що використовувалися для їх переміщення (тайники) через митний кордон України. Повторні дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю або спрямовані на переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України поза митним контролем, вчинені особою, яка протягом року притягалася до відповідальності за вчинення подібного правопорушення.
Штраф 100% вартості цих товарів, транспортних засобів або їх конфіскацію. Зберігання, перевезення, придбання чи використання товарів, транспортних засобів комерційного призначення, ввезених на митну територію України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю.
Штраф 300% несплаченої суми митних платежів Умисні дії спрямовані на ухиляння від сплати податків в повному обсязі при митному оформленні. 

Варто зазначити, що на даний момент на нормативно-правовому рівні не реалізована можливість отримання державою доходу від продажу або відчуження майна, що є предметом порушення митних правил і яке було вилучено чи конфісковано на користь держави. Тож велика їх частина просто псується та застаріває на складах замість того, щоб приносити реальний дохід до державного бюджету. В 90-ті роки минулого століття така можливість була передбачена законом і робота справжніх магазинів конфіскату була досить успішною.

В будь-якому випадку пам’ятайте – при виборі особи, яку ви чи ваша організація вповноважуєте на декларування та роботу з митними органами, головним критерієм є знання норм митного законодавства та чітке їх виконання на високому професійному рівні. Так як зростання кількості митних правопорушень, в багатьох випадках, є наслідком формального і некомпетентного підходу до виконання декларантами своїх обов’язків.

Проаналізувавши детально види порушень, які наведені в статтях 458-485 Митного кодексу, можна дійти висновку, що основними їх причинами є неналежне оформлення документів, які подаються на розгляд співробітникам митниці, в тому числі подання неповного переліку документів, подання неповних та недостовірних відомостей щодо товару, порушення часових норм що відведені кодексом для доставки вантажу, порушення режиму зони митного контролю, а також раніше не погашені штрафи.

Олена Полосьмак, керуючий партнер Crane IP Law Firm

Більш детально проконсультуватися щодо митних процедур в Україні, можливо у фахівців Crane IP Law Firm: info@craneip.com, (044) 3 55555 7.