Палата з патентних суперечок Федерального інституту промислової власності підтвердила відмову Microsoft Corporation в наданні правової охорони на території Росії знаку «Power Automate».

Заявка в Росії була подана за міжнародною процедурою реєстрація знака щодо трьох класів товарів і послуг МКТП.

Однак Роспатент відмовив американській корпорації в наданні правової охорони цього знаку на території Росії. Microsoft оскаржив дане рішення в Палаті з патентних спорів.

Роспатент вирішив, що позначення «Power Automate» є загальноприйнятим терміном, який увійшов до загального вжитку для позначення товарів певного виду.

Разом з тим заявлене позначення складається з словесних елементів «Power» ( «влада; сила; енергія; здатність; можливість») і «Automate» ( «автоматизувати»).

Позначення «Power Automate» може означати «автоматизація харчування», «автоматизована енергія», «здатність автоматизувати». У зв’язку з цим воно відноситься до позначень, що характеризує товари заявлених Microsoft Corporation класів МКТП, які можуть бути пов’язані з автоматизацією і потужністю різних процесів.

Роспатент вирішив, що позначення «Power Automate» є неохороноздатним, оскільки складається з словесних елементів, які є описовими по відношенню до вказаних в заявці товарів і послуг.