Державна Дума Росії в третьому читанні прийняла закон про внесення змін до Цивільного кодексу, згідно з якими Роспатент зможе видавати охоронні документи у електронній формі і приймати заявки, що містять тривимірні моделі заявлених об’єктів інтелектуальної власності.

Після вступу закону в силу, заявники зможуть вибирати – отримувати патент або свідоцтво в паперовому вигляді, або тільки в електронній формі. Нові правила будуть поширюватися на патенти на винахід, на корисну модель і на промисловий зразок, свідоцтва про реєстрацію топології інтегральної мікросхеми, програм для ЕОМ, баз даних, товарних знаків і найменувань місця походження товару.

Крім того, заявники зможуть додавати до матеріалів заявки тривимірні моделі заявлених об’єктів інтелектуальної власності (винаходів, корисних моделей, промислових зразків і товарних знаків) в електронній формі.

Очікується, що це дозволить скоротити терміни експертизи і підвищити її якість. Публікація 3D-моделей відбуватися не буде – як і раніше це будуть тільки схеми і креслення.

Характеристики та вимоги до форматів тривимірних моделей будуть встановлені Мінекономрозвитку.