Російська Держдума прийняла поправки в закони «Про науку і державну наукову-технічну політику» і «Про освіту в Російській Федерації», якими вищим освітнім установам дозволяється ставати учасниками господарських товариств та господарських партнерств.

Вузи і раніше могли створювати нові інноваційні підприємства, але не могли входити до складу учасників вже існуючих компаній.

У багатьох підприємств, які успішно функціонують і у яких є всі необхідні фінансові, матеріальні та інтелектуальні ресурси, виникають проблеми з результатами інтелектуальної діяльності вузів і наукових організацій. Вони не можуть ними в повній мірі скористатися, оскільки ті не можуть внести ці результати до статутного капіталу підприємства через законодавчої прогалини.

Прийнятий законопроект дозволить вузам вносити права на результати інтелектуальної діяльності в статутний капітал малих інноваційних підприємств.

Зміни повинні допомогти більш якісно впровадити у виробництво результати інтелектуальної діяльності наукових співтовариств, допомогти їх більш оперативно комерціалізувати. Все це сприятиме ефективній взаємодії між вузами, науковими організаціями та господарюючими суб’єктами.