Касаційний господарський суд Верховного Суду України розглянув касаційну скаргу компанії «Камініон Холдінгз Лімітед» (Kaminion Holdings Limited) у справі за позовом до Olicon AB про визнання патенту України на винахід недійсним повністю.

Шведська компанія Olicon AB є власником патенту України на винахід, який зареєстрований на підставі заявки від 03.06.2003.

Позивач, кіпрська компанія Kaminion Holdings Limited, стверджує, що даний патент не відповідає умовам патентоздатності за критерієм «винахідницький рівень», та державна реєстрація його повинна бути скасованою.

Суди першої та апеляційної інстанцій відмовили у задоволенні позову, обгрунтувавши це недоведеність позивачем наявності обставин, які підтверджували б порушення відповідачем його права чи охоронюваного законом інтересу.

У своєму рішенні, Верховний Суд підкреслив, що згідно з законодавством України, кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого права інтелектуальної власності.

Згідно із Законом України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» особа, яка просить суд визнати патент недійсним не обов`язково має бути власником іншого патента та протиставляти власний патент патенту відповідача.

Позов про визнання патенту недійсним може подати будь-яка особа, яка вважає, що відповідний патент порушує її права та охоронювані законом інтереси. Коло таких осіб з’ясовується в кожному окремому випадку з урахуванням обставин справи та норм права, які підлягають застосуванню до спірних правовідносин.

Таким чином, позов про визнання патенту недійсним може подати будь-яка особа, яка вважає, що відповідний патент порушує її права та охоронювані законом інтереси.

Таким чином, особа, яка просить суд визнати патент недійсним не обов’язково має бути власником іншого патента (на винахід, корисну модель) та протиставляти власний патент патенту відповідача.

Водночас суди попередніх інстанцій залишили поза увагою те, що за приписами чинного законодавства захисту в господарському суді підлягає не лише порушене суб’єктивне право, а й охоронюваний законом інтерес.

Верховний Суд скасував попередні судові рішення та направив справу на новий розгляд до суду першої інстанції.