15 лютого 2024 року Парламент Республіки Молдова проголосував у другому читанні проект Закону про товарні знаки, розроблений з метою забезпечення відповідності національної системи охорони товарних знаків європейській та сумісності національної нормативної бази з положення актів ЄС.

Нова редакція закону повністю імплементує положення Директиви (ЄС) 2015/2436 Європейського Парламенту та Ради від 16 грудня 2015 року про наближення законодавства держав-членів щодо торговельних марок; Директива 2004/48/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 29 квітня 2004 р. щодо дотримання прав інтелектуальної власності; та частково положення Регламенту (ЄС) 2017/1001 Європейського Парламенту та Ради від 14 червня 2017 року щодо торговельної марки Європейського Союзу.

За допомогою цієї ініціативи пропонується врегулювати основні поняття та процедури у сфері торгових марок, включаючи наступні інноваційні аспекти:

  • Порядок розгляду заявок на реєстрацію торгової марки: ффіційна експертиза відомства щодо можливості реєстрації торгової марки проводитиметься лише з урахуванням абсолютних підстав для відмови.
  • Процедура оскарження: відповідні причини для відмови посилатимуться лише в процедурі оскарження власниками попередніх торгових марок, які вважають, що реєстрація відповідної торгової марки вплине на їхні права. Процедура заперечення є окремим етапом на етапі розгляду заявок, і в цьому сенсі буде створено комісію, яка розглядатиме заперечення.
  • Перегляд абсолютних підстав для відмови: із гарантованим включенням захищених традиційних термінів для вин та традиційних особливостей.
  • Позначення та класифікація продуктів і послуг: продукти та послуги, для яких подається заявка на реєстрацію торговельної марки відповідно до МКТП, повинні бути чітко та точно визначені заявником, щоб визначити ступінь захисту, що надається торговельною маркою.
  • Процедура позбавлення прав або визнання недійсними: її можна буде здійснити в тому числі в рамках відомства. Таким чином, в Офісі діятиме комісія, яка розглядатиме ці звернення.
  • Процедурні терміни: відносні причини відмови не розглядатимуться Офісом ex officio, що скоротить деякі терміни розгляду заявок на реєстрацію торгових марок.

Положення прийнятого парламентом нормативного акту набудуть чинності після закінчення 3-річного терміну з дня опублікування в Офіційному віснику Республіки Молдова.