Міністерство охорони здоров’я зареєструвало наказ про затвердження Вимог до тверджень про поживну цінність харчових продуктів та тверджень про користь для здоров’я харчових продуктів.

Вимоги застосовуються до тверджень, що використовується у маркуванні, представленні або рекламі, призначених для кінцевого споживача харчових продуктів на території України.

Оператор ринку, що використовує твердження про поживну цінність або про користь для здоров’я повинен мати докази відповідності харчового продукту умовам використання такого твердження. Такими доказами можуть бути результати лабораторних досліджень (випробувань), проведених в акредитованих лабораторіях, розрахунки кількості вмісту інгредієнтів/окремих речовин в харчовому продукті, призначеному для кінцевого споживача, відповідно до кількості інгредієнтів, що використовувалися при його виробництві.

Зокрема, твердження, що харчовий продукт є низькокалорійним (з низькою енергетичною цінністю), може бути зазначено лише у випадку, якщо продукт не містить більше ніж 20 ккал (80 кДж) на 100 мл для рідких харчових продуктів або більше ніж 40 ккал (170 кДж) на 100 г для інших харчових продуктів. Для столових підсолоджувачів застосовується верхня межа – 4 ккал (17 кДж) на порцію, або еквівалент не більше ніж 6 г цукрози.

Твердження, що харчовий продукт має знижену калорійність (енергетичну цінність), може бути зазначено лише у випадку, якщо калорійність знижено щонайменше на 30%, із зазначенням характеристик, які призводять до зниження загальної калорійності.

Твердження про безкалорійність може бути зазначено лише у випадку, якщо харчовий продукт не містить більше ніж 4 ккал (17 кДж) на 100 мл. Для столових підсолоджувачів застосовується верхня межа – 0,4 ккал (1,7 кДж) на порцію, або еквівалент не більше ніж 6 г цукрози.

Твердження, що харчовий продукт є знежиреним, може бути зазначено лише у випадку, якщо продукт не містить більше ніж 0,5 г жиру на 100 г або на 100 мл.

Також у Наказі наведені приклади коректного використання в маркуванні та рекламі харчових продуктів тверджень про користь для здоров’я окремих поживних речовин та їх категорій.

Забороняється використовувати будь-яке твердження про користь для здоров’я для напоїв, що містять понад 1,2 відсотка об’ємних одиниць спирту.