З 7 квітня 2023 року у Киргизстані почала діяти нова редакція патентного законодавства.

Зокрема, частину норм було приведено у відповідність до Протоколу про промислові зразки до Євразійської патентної конвенції.

Якщо у попередній редакції Закону термін охорони промислових зразків становив 10 років із можливістю продовження терміну правової охорони ще п’ять років, то нової редакції термін охорони промислових зразків збільшено до 25 років.

Водночас із переліку документів на подання заявки на видачу патенту на промисловий зразок виключено перелік суттєвих ознак.

Також збільшено термін правової охорони корисної моделі до 10 років, тоді як у попередній редакції термін правової охорони становив 5 років із правом продовження на 3 роки.

Також новою редакцією Закону виключено можливість видачі патенту на винахід під відповідальність заявника. Патент «під відповідальність заявника» раніше видавався у стислі терміни. Пошук проводився лише на локальну новизну (територія держав-учасниць Євразійської патентної конвенції). У цьому випадку лише заявник ніс тягар відповідальності за подальші можливі суперечки. З іншого боку, такий підхід створював деяку правову невизначеність, а також позначався як видатні патенти. Ці недоліки усунуті у новій редакції Закону.

У новій редакції Закону заявнику також надано можливість використання системи електронної подачі заявок на видачу національного патенту на винаходи, корисні моделі та промислові зразки.