Конституційний суд РФ опублікував постанову, в якій роз’яснив порядок стягнення компенсації за порушення права на товарний знак і вказав, в яких випадках суд має право її зменшити.

У 2019 році АТ «Корпорація «Мастернет» і ЗАТ «Зубр ОВК» звернулися до Арбітражного суду Ростовської області з позовом до Інни Сімакіної. Відповідач продала на ринку п’ять вимірювальних рулеток і три малярні кисті з зображеннями, що імітують товарні знаки «Stayer» і «Зубр», що належать позивачам.

Законодавство Росії надає правовласнику за своїм вибором вимагати компенсацію за незаконне використання ТМ у розмірі двократної вартості товарів, на яких вона був розміщений, або дворазовою ціни за правомірне використання. Позивачі вимагали від відповідача компенсацію в розмірі 400 тис. руб., надавши договори з третіми особами, згідно з якими за право на використання трьох товарних знаків, включаючи «Stayer», вони щоквартально сплачують 300 тис. руб., а за аналогічне право на ТМ «Зубр» – 100 тис. руб.

Суд першої інстанції визнав, що заявлений позивачами розмір компенсації суперечить принципам розумності та справедливості, зменшивши розмір компенсації і стягнув з відповідачки 100 тис. руб. Суд вказала, що відповідачка притягується до суду вперше і не знала наперед про незаконне використання ТМ, а ціна проданих нею предметів невелика.

Позивачі подали апеляційну скаргу.

15-й арбітражний апеляційний суд призупинив провадження у справі і звернувся до Конституційного суду за роз’ясненням щодо механізму зниження розміру компенсації з урахуванням усіх обставин справи.

Конституційний суд зазначив, що норми компенсації за порушення інтелектуальних прав, як і будь-яке регулювання в сфері власності, повинні відповідати принципам справедливості, рівності та пропорційності. Невідповідність розміру компенсації серйозності правопорушення суперечить Конституції, яка забороняє покарання, що принижують людську гідність.

КС заявив, що норми Цивільного кодексу суперечать Конституції в тій мірі, що не дозволяють суду самостійно встановити розмір компенсації, навіть якщо вона багаторазово перевищує реальний збиток від правопорушення. Суд також нагадав, що в 2014 році в ГК внесли зміни, які дозволили, якщо однією дією порушені права відразу на кілька ТМ, знизити розмір компенсації до 50% від мінімальної компенсації за всіма порушеннями. Але цю норму суди часто не застосовують у разі, якщо мова йде про порушення тільки за одним знаком, визнав КС.

Судова практика виходить з того, що двократна вартість користування правами є єдиним передбаченим законом розміром компенсації, і суд не має права змінювати його. У 2018 році КС вказував, що якщо застосування конкретної норми ставить одну зі сторін явно в більш вигідне становище, то суд повинен керуватися принципом рівноваги інтересів сторін.

Конституційний суд зазначив, що рекомендації з цього положення ще не до кінця відображені в законодавстві, що і породжує питання у судів. В умовах правової невизначеності неможливість для суду знизити розмір компенсації навіть при наявності підстав до цього може призвести до порушення конституційних прав і гарантій.

Суд прийшов до висновку, що до внесення в закон відповідних змін суди вправі не більше ніж удвічі (тобто до вартості законного користування товарним знаком) знизити розмір компенсації у таких справах.