Вибір юрисдикції з точки зору кращої ставки оподаткування – одне з найважливіших завдань для компанії в сучасному глобалізованому світі. Адже бізнес, який витрачає менше коштів на оплату податків, автоматично отримує конкурентну перевагу.

У той же час, боротьба з ухиленням від податків і використанням “податкових гаваней” стала одним з пріоритетів урядів розвинених країн, для чого був розроблений і впроваджується план BEPS (Base erosion and profit shifting) – план дій з протидії розмивання бази і виведення прибутку з-під оподаткування.

У зв’язку з цим для бізнесу більше не є актуальним питання “як не платити податки”, воно почало звучати як “де краще платити податки”. Адже якщо компанія не буде відповідати критеріям “доброчесності”, вона не зможе елементарно відкрити рахунок в банку і вести господарську діяльність.

Тому багато країн, в першу чергу ті, хто вважалися офшорними юрисдикціями, почали шукати вихід із ситуації – яким чином мати і статус солідної юрисдикції, і одночасно статус привабливої країни для інкорпорування в ній міжнародних компаній.

Особливо держави зацікавлені в залученні високотехнологічних компаній наукомістких галузей економіки, які розробляють і використовують у своїй діяльності об’єкти інтелектуальної власності.

Таким чином, якщо компанія безпосередньо володіє або заробляє за допомогою об’єктів права інтелектуальної власності, можливості для оптимізації оподаткування тільки зростають.

Одним з останніх трендів став пільговий режим оподаткування, який отримав назву “Intellectual Property Box” ( “IP-Box”), і також відомий як “Patent Box” і “Knowledge Development Box”. Пільговий режим може полягати як в зниженні ефективної процентної ставки на доходи від використання об’єктів інтелектуальної власності, так і в звільненні певної (найчастіше – тієї, що перевищує) частини доходу від оподаткування.

У різних країнах формули для розрахунку зниження податку, і об’єкти ІВ, доходи від використання яких можуть потрапляти під програму IP-Box, відрізняються.

Такими об’єктами можуть бути:

– патенти на винаходи і/або промислові зразки;

– торговельні марки (зустрічається рідше всього);

– програмне забезпечення;

– об’єкти інтелектуальної власності, пов’язані з рослинами, генетичними матеріалами і т.зв. “орфанними лікарськими препаратами” (фармацевтичними засобами, розробленими для лікування рідкісних захворювань) і т.д.

Але слід пам’ятати, що в залежності від юрисдикції даний режим набуває все нові і нові особливості.

Варіація ефективних податкових ставок в різних країнах.

Країна Ефективна ставка при режимі IP-Box Стандартна ставка корпоративного податку
Бельгія 4,4% 29%
Великобританія 10% 19%
Ірландія 6,25% 12,5%
Іспанія 7,8%-10% (в залежності від регіону) 25%
Італія 13,95% 24%
Кіпр 2,5-12,5% 12,5%
Литва 5% 15%
Люксембург 5,2% 24,94%
Мальта 0% 35%
Нідерланди 7% 25%
Польща 5% 19%
Португалія 10,5% 21%
Сан-Марино 0% или 8,5% (в залежності від об’єкту ІС) 17%
Словаччина 10,5% 21%
Туреччина 11% 22%
Угорщина 0% или 4,5% (в залежності від об’єкту ІС) 9%
Франція 10% 31%

Підґрунтям для впровадження даного режиму на рівні законодавчої бази з точки зору держави є залучення дослідників і розробників на внутрішній ринок. Проведення науково-дослідних робіт, безпосередньо пов’язаних зі створенням, розвитком або удосконаленням інтелектуальної власності, в межах “пільгової” юрисдикції є необхідною умовою для оподаткування за системою IP-Box.

Піонером щодо зниження податкових ставок для певних об’єктів IP стала Ірландія у 1973 році. Франція запровадила такий режим у 2000 році, Угорщина – у 2003. При цьому у Франції ставка знижується зі стандартного корпоративного податку у 31% до 10% у режимі IP-Box, а у Бельгії, яка запровадила спеціальний режим у 2007 році – з 29% до 4,4%.

Кіпр, який має славу “офшорної” юрисдикцієї, запровадив IP-Box на законодавчому рівні з такими умовами: 80% прибутку, отриманого від об’єктів IP, повністю звільняється від оподаткування, в той час як для решти 20% може бути застосована пільгова податкова ставка. Таким чином, ефективна ставка податку на прибуток для власників прав на об’єкти IP становить 2,5%.

Але з 2016 року на Кіпрі діють посилені правила, що стосуються переліку об’єктів IВ, прибуток від яких підпадає під даний пільговий режим. Перш за все, пільгове оподаткування доходів, отриманих від об’єктів ІВ, має бути обумовлено “істотною економічною діяльністю” компанії щодо таких об’єктів. Також має місце скорочення переліку т.зв. “Кваліфікованих активів” (Qualifying Intangible Assets) – об’єктів IВ, прибуток від яких може обкладатися податком на пільгових умовах.

Однією з останніх країн, яка впровадила пільгове оподаткування доходів від об’єктів IВ, стала Польща, на території якої IP-Box почав діяти з 2019 року.

Серед позитивних моментів слід відзначити і той факт, що пільговий режим може застосовуватися до всіх підприємств, незалежно від їх розмірів, що, в свою чергу, дозволить скористатися наданою можливістю широкому переліку компаній, просто грамотно структурувавши свій бізнес і виділивши об’єкти інтелектуальної власності. Як показує практика, не обов’язково переносити виробництво в одну із зазначених країн, або здійснювати всю дослідницьку діяльність в цій країні.

Більш детально дізнатися про умови дії режимів IP-Box в країнах Європи і зрозуміти, чи можливо оптимізувати таким чином оподаткування Вашої компанії, дізнайтеся у фахівців Crane IP Law Firm: info@craneip.com, (044) 3 55555 7.