12 листопада 2018 року президент Республіки Білорусь підписав Закон про ратифікацію Угоди про порядок управління авторськими і суміжними правами на колективній основі.

Угода розроблена Євразійською економічною комісією спільно з державами – членами Євразійського економічного союзу в 2017 році.

Угодою гармонізуються функції і основні принципи діяльності організацій по колективному управлінню майновими правами (ОКУ), порядок їх взаємодії з авторами та іншими правовласниками, а також з користувачами об’єктів авторського права або суміжних прав.

Також встановлено єдині вимоги до періодичності розподілу ОКУ зібраної винагороди між правовласниками – не рідше одного разу на рік.

Ратифікація Угоди дозволить забезпечити єдині умови для здійснення діяльності ОКУ в державах – членах Євразійського економічного союзу, а також створить додаткові гарантії для авторів та інших правовласників при укладанні договорів з ОКУ.