Одразу необхідно відзначити, що Європейська Патентна Конвенція (ЄПК), якою було запроваджено можливість отримання єдиного європейського патенту на винахід, не є правовим актом країн Європейського Союзу. Тому “патенту ЄС” не існує і вираз “патент Європейського Союзу” не є коректним.

Переваги, які надає єдиний патент: економія часу та грошей при потребі отримання захисту у більше ніж 3-4 країнах-учасницях ЄПК; у кожній країні для якої отримано охорону в рамках Європейського патенту, власник патенту отримає такі ж самі права, як і при отриманні національного патенту.

Таким чином, частково принцип можливо порівняти з торговельною маркою ЄС (відмінність в тому, що EU TM не треба окремо валідувати у країнах-членах ЄС).

Країни-учасниці

ЄПК є окремим міждержавним договором, що на даний момент об’єднує 38 країн-учасниць. Це країни ЄС (Австрія, Бельгія, Болгарія, Греція, Данія, Естонія, Ірландія, Іспанія, Італія, Кіпр, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Німеччина, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, Швеція) та такі європейські країни як Албанія, Великобританія, Ісландія, Ліхтенштейн, Македонія, Монако, Норвегія, Сан-Марино, Сербія, Туреччина, Швейцарія.

Країни розширення (не є повноцінними учасницями ЄПК, проте надають охорону європейським патентам на своїй теріторії): Боснія і Герцеговина, Чорногорія.

Також існують держави, підписавші двустороні угоди Європейським Патентним Відомством (European Patent Office, EPO) щодо модливості валідації європейського патенту і на їх території: Камбоджа, Марокко, Молдова та Туніс. Підписана, проте поки не набрала чинності угода з Грузією.

Таким чином, дію Європейського патенту можливо поширити максимально на 44 країни Європи, Африки та Азії.

Що охороняється Європейським патентом

Європейський патент можливо отримати лише на винахід.

Винаходом може бути, наприклад, продуктом, процесом або пристроєм. Щоб бути запатентованим, винахід повинен бути новим, мати винахідницький рівень і бути промислово придатним.

Патенти на винаходи дійсні в окремих країнах протягом визначених періодів. Вони, як правило, надаються національним патентним відомством, або регіональним, як Європейське Патентне Відомство, що є органом, покликаним виконувати умови ЄПК. Перш ніж подавати заявку на патент, доцільно провести попередній патентний пошук.

Пошук дозволить мінімізувати ризики відмови у наданні патентного захисту зі сторони відомства – якщо на стадії експертизи буде виявлено такий самий або схожий патент чи заявку, буде отримано відмову у реєстрації без компенсації сплачених зборів. Крім того, грамотно проведий пошук до моменту підготовки матеріалів патентної заявки, може підсказати яким чином видозмінити опис винаходу.

Пошук можливо здійснити самостійно, за європейською базою патентів на сайті EPO (включаючи заявки після їх публікації). Або звернутися до спеціалістів, у разі відсутності навичок проведення самостійних патентних пошуків.

Існують різні способи патентної охорони, і найкращий шлях залежить від винаходу та ринків, на які автор або інші зацікавлені особи націлені його використати. Європейське Патентне Відомство приймає заявки безпосередньо відповідно до ЄПК та через Договір про патентне співробітництво (Patent Cooperation Treaty, PCT).

Процедура отримання патенту

Європейська заявка на патент складається з заявки, опису винаходу, формули, реферату та малюнків, креслень (якщо такі є).

Заявки можуть бути подані будь-якою мовою, однак офіційними мовами Відомства є англійська, французька та німецька. Якщо заявка подана на іншій мові, необхідно додатково подавати переклад на одну з трьох офіційних мов.

Першим кроком у процедурі є формальна експертиза поданої заявки, яка включає перевірку того, чи надана вся необхідна інформація та документація, щоб можна було визначити дату подання заявки. Перевірка також включає оцінку дотримання формальностей, що стосується певних аспектів заявки, включаючи форму та зміст заявки, креслення та реферат, зазначення винахідника, наявність представника, сплата належних зборів.

Поки проводиться формальна експертиза, Відомством готується звіт в якому перераховані всі документи, доступні йому, які можуть бути актуальними для оцінки новизни та винахідницького рівня. Звіт про пошук ґрунтується на патентних формулах, але також враховує опис винаходу та будь-які креслення. Одразу після того, як звіт буде складений, він  надсилається заявнику разом із копією будь-яких цитованих документів та первинним висновком щодо відповідності заявленого винаходу та заявки вимогам ЄПК.

Заявка публікується, як правило, разом із звітом про пошук – через 18 місяців після дати подання заявки або, якщо заявлено пріоритет, – датою пріоритету. Тоді заявники мають шість місяців, щоб вирішити, чи слід продовжувати процедуру реєстрації своєї заявки, вимагаючи проведення експертизи по суті або призупинити діловодство за заявкою. Протягом цього ж строку заявник повинен сплатити відповідний збір за проведення експертизи по суті.

Після подання заявником клопотання про проведення експертизи по суті, його проводить екзаменаційна комісія (як правило, складається з трьох експертів, один з яких підтримує контакт із заявником або його представником). Експертиза по суті виявляє, чи відповідає заявка вимогам патентоздатності: новизна, промислова придатність та винахідницький рівень.

Після опублікування рішення про видачу патенту, у заявника є чотири місяці для оплати всіх необхідних зборів та надання перекладу формули на решту офіційних мов.

Після цього, Європейський патент має бути валідований в кожній державі, що є членом ЄПК. Процедура валідації або затвердження включає подачу перекладу формули винаходу в кожну країну та сплату додаткових зборів, якщо такі передбачені, залежно від країни. Відповідно до Лондонського Договору, частина країн скасували вимогу національного затвердження при подачі заявки на англійській мові: Великобританія, Ліхтенштейн, Люксембург, Монако, Німеччина, Франція, Швейцарія.

Данія, Ісландія, Нідерланди, Швеція, Хорватія вимагають переклад лише формули винаходу в разі подачі заявки англійською мовою. В разі подачі заявки будь-якою офіційною мовою для валідації в Латвії та Словенії необхідно надавати переклад на національну мову лише формули винаходу.

Після валідації патенту у всіх державах, рішення про видачу патенту на винахід публікується у віснику Європейського патентного відомства. Фактично, отриманий європейський патент на винахід ­– це “пакет” окремих національних патентів країн-членів ЄПК.

Після надання європейського патенту треті сторони  можуть подати заперечення проти реєстрації протягом 9 місяців. Заперечення розглядаються комісіями, у складі яких, як правило, три експерти.

Загальний термін проходження всієї процедури реєстрації складає приблизно 3 роки.

Вартість Європейського патенту

Перший збір за підтримку патенту сплачується через два роки після подання заявки, а в подальшому – сплачується щороку.

Щорічні збори за оновлення потрібно буде сплачувати в кожній вибраній країні для збереження відповідних національних патентних прав. У власника патенту є право не підтримувати патент в одній або декількох обраних країнах – це не буде впливати на права, що залишаються в інших країнах.

Вартість отримання єдиного європейського патенту (пряма заявка, основні збори, без урахування вартості послуг юриста):

Вид збору EPO Вартість, євро
Подання заявки (онлайн) 120
Проведення пошуку (европейський) 1300
Проведення пошуку (міжнародний) 1775
Збір за визначення країн 585
Проведення експертизи 1635
Видача та публікація (до 35 сторінок)

– 36-та та кожна наступна сторінка

925

15

Збір за додаткові пункти формули

– з 16-ї до 51-ї

– з 51-ї і більше

235

585

Підтримання чинності патенту

3-й рік

4-й рік

5-й рік

6-й рік

7-й рік

8-й рік

9-й рік

10-20 рік (за кожний рік)

470

585

820

1050

1165

1280

1395

1575

Більш детально проконсультуватися про особливості Європейського патенту, замовити проведення пошуку і подати заявку на реєстрацію, можливо у фахівців Crane IP Law Firm: info@craneip.com, (044) 3 55555 7.