Державна фіскальна служба України надала роз’яснення стосовно оподаткуванню роялті від української компанії на користь резидента Польщі.

Конвенція між Урядом України і Урядом Республіки Польща про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна та попередження податкових ухилень набула чинності 11 березня 1994 року.

Платежі, що виплачуються резидентом України резиденту Польщі як відшкодування за користування або за надання права користування промисловим/комерційним обладнанням, які є роялті у рамках визначення п. З ст. 12 Конвенції підлягають оподаткуванню в Україні за ставкою 10% загальної суми надходжень відповідно до п. 2 ст. 12 Конвенції.

Підставою для звільнення (зменшення) від оподаткування доходів із джерелом їх походження з України є подання нерезидентом з урахуванням особливостей, передбачених пунктами 103.5 і 103.6 ст. 103 Податкового кодексу, особі (податковому агенту), яка виплачує йому доходи, довідки (або її нотаріально засвідченої копії), яка підтверджує, що нерезидент є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір України, а також інших документів, якщо це передбачено міжнародним договором України (п. 103.4 ст. 103 Кодексу).

У разі неподання нерезидентом довідки відповідно до п. 103.4 ст.103 Кодексу доходи нерезидента із джерелом їх походження з України підлягають оподаткуванню відповідно до законодавства України з питань оподаткування (п. 103.10 ст.103 Кодексу).