21 липня 2020 року Верховна Рада прийняла закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформи патентного законодавства». Документом скорочується список об’єктів, які можуть одержати патентну охорону, і вводиться система post-grant opposition.

Основними завданнями реформи стали зниження рівня «патентного троллінгу» (в першу чергу, за допомогою інструменту патенту на корисну модель), вирішення проблеми «вічнозелених патентів» у фармацевтичній індустрії.

Серед іншого, були введені нововведення:

– Уточнюється, що об’єктом корисної моделі може бути пристрій або процес.

– Неможливо отримати патент на: результати художнього конструювання; хірургічні або терапевтичні способи лікування людини або тварини, способи діагностики; процеси клонування людини; відкриття, наукова теорія, математичний метод; комп’ютерну програму; форму подання інформації; зовнішній вигляд продуктів, спрямований на задоволення естетичних потреб.

– Під заборону потрапляють нові патенти на лікарського засобу, які відрізняються від вже отримавших патентний захист, в тому числі солями, ефірами, композицією, комбінацією і іншими похідними, поліморфами, розмірами часток, якщо вони істотно не відрізняються по ефективності.

– Можливість використання патенту на винахід протягом додаткового терміну охорони для медичних препаратів, з метою виробництва продукції на експорт.

– Скасування дії патенту на корисну модель можливо через Апеляційної палати Нацоргану з інтелектуальної власності.

– Можливість оскаржити дію патенту на винахід протягом 9 місяців після публікації відомостей про реєстрацію через Апеляційну палату.

– Нерезиденти отримують право безпосередньо оплачувати збори.

– Можливість видачі охоронних документів в електронній формі.

Іншим законом вносяться зміни в правове регулювання охорони промислових зразків.

Зокрема, вводиться додатковий критерій для отримання охорони – індивідуальний характер. Також стала доступна можливість скасування дії охоронного документа через Апеляційну палату, а сам такий документ більше не називається «патент на промисловий зразок», а «свідоцтво на промисловий зразок».

Також зафіксовано більший термін дії прав (до 25 років, в порівнянні з 15 на сьогодні), вводитися правова охорона незареєстрованих промислових зразків (на 3 роки від дати публічної демонстрації/публікації).

Закономи імплементуються в українське законодавство статті Угоди про асоціацію з ЄС, положення Директиви 98/44/ЄС про правову охорону біотехнологічних винаходів, Регламентів (ЄС) №469/2009 та №2019/933 про сертифікати додаткової охорони для лікарських препаратів, Регламенту (ЄС) №1901/2006 про медичні продукти для педіатричного використання, Директиви 2001/83/ЄС про звід законів Спільноти щодо лікарських засобів для людини, Директиви 98/71/ЄС про правову охорону промислових зразків, Регламенту Ради (ЄС) № 6/2002 про промислові зразки Співтовариства.

Раніше, парламентом був прийнятий закон про створення єдиного Національного органу інтелектуальної власності.