12 листопада 2019 року Верховна Рада України у другому читанні та в цілому ухвалила Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гармонізації законодавства у сфері порівняльної реклами із правом Європейського Союзу.

Таким чином, українське законодавство приводиться у відповідність до Директиви 2006/114/ЄС Європейського парламенту та Ради «Про введення в оману та порівняльну рекламу» і Директивою 2005/29/ЄС про недобросовісну комерційну практику по відношенню до споживачів на внутрішньому ринку.

Відтепер в рекламі можна використовувати зображення, посилання на товар, торгові марки або інші позначення, під якими випускається товар, з яким здійснюється порівняння, комерційне (фірмове) найменування конкурента.

Однак для використання порівняльної реклами встановленні обмеження, зокрема:

– дозволено порівнювати тільки однорідні (подібні) товари, або послуги з однієї сфери або одного виду діяльності;

– допускається порівняння тільки суттєвих, співставних та репрезентативних характеристик однорідного (подібного) товару або діяльності, в тому числі їх ціна;

– заборонено дискредитувати, приводити неправдиву інформації про якість однорідних (подібних) товарів інших виробників або продавців, дискредитувати діяльність або положення інших осіб, репутацію торгових марок, комерційних (фірмових) найменувань, інші особливості конкурентів або вказівки місць походження товару;

– реклама не може створювати змішування між рекламодавцем і конкурентом, між товарами, торговими марками, комерційним (фірмовим) найменуванням та іншими позначеннями конкурентів;

– не можна імітувати захищений торговою маркою або фірмовим найменуванням товар конкурента.

Відповідальність за порушення встановлених вимог щодо змісту порівняльної реклами несе рекламодавець.

Крім того, уточнено норми Закону про захист прав споживачів в частині надання покупцеві недостовірної або неповної інформації, або ненадання інформації про товар: його характеристиках, ціною, умов доставки, умов експлуатації та гарантійного обслуговування, поточних ринкових умовах і т.д.