Торгово-промислова палата України, на фоні введення обмежувальних заходів і оголошенням Кабінетом Міністрів України карантину на загальнонаціональному рівні, випустила роз’яснення про те, що може вважатися форм-мажорними обставинами.

У ТПП нагадали, що не передбачено засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) на підставі загальних ситуацій або на підставі введених/діючих режимів. Таким чином, карантин сам по собі не може розцінюватися як форс-мажор.

Однак карантин може привести до конкретних обмежувальних заходів і наслідків, які могли стати причиною неможливості виконання зобов’язань.

Стороні, яка посилається на форс-мажор, слід звернутися в Торгово-промислову палату країни (або інший уповноважений орган), де виник форс-мажор, із запитом на отримання відповідного документа (сертифіката або свідоцтва), і пред’явити його контрагенту згідно з умовами договору.

Перелік надзвичайних і невідворотних обставин, які об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди), перераховані в ст. 14 Закону «Про торгово-промислові палати в Україні», а також можуть бути визначені сторонами за договором, контрактом, угодою, законодавчими, відомчими та/або іншими нормативними актами, які вплинули на зобов’язання таким чином, що зробили неможливим його виконання в передбачений термін.

Це означає, що крім обставин конкретної ситуації, слід оцінювати умови договору – перелік визначених сторонами фактів і правові наслідки їх настання.

Наявність у переліку таких подій, як «епідемія», «надзвичайна ситуація», «обмежувальні дії влади» посилює позицію, але сторона все одно повинна довести, що коронавірус або заходи по боротьбі з ним прийняті на рівні державної влади є форс-мажором.

Сторона, яка заявляє про настання форс-мажорних обставин, для підтвердження повинна надати документи, які свідчать про:

– надзвичайність таких обставин;

– непередбачуваність обставин;

– невідворотність;

– причинно-наслідковий зв’язок між обставиною/подією і неможливістю виконання своїх конкретних зобов’язань.

Обставинами непереборної сили, в будь-якому випадку, не вважатимуться:

– фінансова та економічна криза;

– дефолт;

– зростання офіційного і комерційного курсів іноземної валюти до національної валюти;

– недотримання/порушення своїх обов’язків контрагентом боржника;

– відсутність на ринку потрібних для виконання зобов’язання товарів;

– відсутність у боржника необхідних коштів.