• Реєстрація торговельної марки • Складання та подання заявок у разі відмови в реєстрації ТМ • Реєстрація ТМ за Мадридською системою • Розробка ліцензійних угод • Визнання ТМ добре відомою

Continue Reading

• Патентні пошуки • Реєстрація патенту за національною процедурою • Перехід міжнародної заявки за системою РСТ до національної фази • Підтримання в силі патентів • Патентні спори • Переклад патентної документації

Continue Reading

• Консультації стосовно захисту авторських прав • Реєстрація авторських прав • Розробка угод • Захист авторських прав в досудовому і судовому порядку • Захист авторських прав в інтернеті

Continue Reading

• Розробка комплексної стратегії захисту прав на об'єкти ІС • Договори про передачу прав • Внесення об'єктів ІС до Митного реєстру • Патентування сортів рослин

Continue Reading